Rekommendera

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kommer, förbered dig nu!

Förordningen kommer att gälla fullständigt från och med den 25.5.2018. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp, vars mål är att ta fram ett betänkande om den nationella anpassningen innan den 31.5.2017.

I vår guidebok, berättar vi i nio steg om hur ditt företag anpassas till förordningen.

1. Ta reda på vilka slags personuppgifter som hanteras på ert företag.

2. Sätt in dig i de nya kraven ur ert företags synvinkel.

3. Utnyttja tillfället att utveckla er affärsverksamhet.

4. Ställ upp ett mål för personuppgifternas skydd och datasäkerhet.

5. Planera nödvändiga ändringar på systemen, infrastrukturen och praxis.

6. Genomför de nödvändiga ändringarna.

7. Förbered dig på kränkningar av dataskyddet och oväntade situationer.

8. Utveckla beredskap att hålla dig àjour.

9. Börja redan idag!

Ladda ner vår kostnadsfria guidebok och läs mer

Ladda ner vår GDPR-guidebok!

Rekommendera