Efter att skadan redan är skedd finns det ingen tid till att reda ut olika tillvägagångssätt utan då borde man redan handla.

Varje timme kostar och för endel företag kan förlusten av information vara ödesdiger.

Orsaken till förlusten av information kan vara exempelvis användarens fel, stöld, ransomware-program eller fel i enheten

Av alla laptoppar på ett företag behöver ca 18 % i medeltal något slags reparation varje år. 24 % har förlorat information på grund av söndriga enheter eller liknande. De mest betydande kostnaderna för affärsrörelsen är minskning i produktiviteten, personalens frustration och värdet på förlorad information.

Microsoft Office 365 erbjuder inget eget dataskydd, bara en skräpkorg och en tidsbegränsad versionshistoria.

Detta kan leda till dataskyddsrisker. I värsta fall kan alla dina filer sparade i molntjänsten bli målet för en så kallad utpressningstrojanprogram. Du kan också i misstag radera något viktigt E-post meddelande. Säkerhetskopieringen i Office 365 gör det möjligt att snabbt få tillbaka viktig information och komma åt informationen också då det finns tekniska problem i Office 365.

Varför går information förlorad fastän man använder något slags säkerhetskopiering?

En förfrågan, som den ledande expertföretaget inom dataräddning Ibas Ontrack gjorde, visade att 98 % av de kunder som förlorat information hade något slags säkerhetskopiering i användning.

De vanligaste orsakerna till att man förlorar information fastän man har säkerhetskopiering är följande:

  • Säkerhetsprogrammet är fel installerat eller konfigurerat eller så inkluderar det inte alla viktiga datamappar
  • Den senaste säkerhetskopian kan redan vara föråldrad eller så är den ursprungliga data korrupt och därmed också säkerhetskopian.

För att information ska vara skyddad, se till att

  • All nödvändig information säkerhetskopieras i molntjänsten
  • Säkerhetskopieringen sker auomatiskt och belastar inte datorn
  • Dataräddningen är snabb och enkel och också tidigare versioner kan hämtas
  • Office 365-data (Onedrive, E-post, kalender osv.) säkerhetskopieras
  • Du vet hur du ska gå till väga om du förlorar information