DG Exchange
  • Användare har möjlighet att köpa Outlook-epostprogrammet
  • Enstaka adresser kan skapas med hjälp av @dgmail.fi -domainen
  • DG Exchange innehåller alltid ett skräppostfilter

Rekommendera

DG Exchange är en epost- och kalendertjänst som fungerar oberoende av användningsplats och enhet.

Eposten och kalendern kan användas i arbetet, hemma och på resa. Tjänsten innehåller ett filter för skräppost. DG Exchange -tjänsten förverkligas genom Microsoft Exchange -programvaran. Maxstorleken på en bifogad fil är 50 Mb och epost-kontots standardstorlek är 1-25 Gb. Tjänsten är säker att använda eftersom den är skyddad av brandväggar och meddelanden kan returneras begränsat under åtminstone en veckas tid.

DG Exchange -tilläggstjänster

  • Användare har möjlighet att köpa Outlook-epostprogrammet
  • Enstaka adresser kan skapas med hjälp av @dgmail.fi -domainen
  • DG Exchange innehåller alltid ett skräppostfilter
DG Exchange
  • Användare har möjlighet att köpa Outlook-epostprogrammet
  • Enstaka adresser kan skapas med hjälp av @dgmail.fi -domainen
  • DG Exchange innehåller alltid ett skräppostfilter

Rekommendera