DG Underhåll- och experttjänster förverkligar företagets underhållslösningar kostnadseffektivt samt utvecklar företagens affärer. 

Underhåll- och experttjänsten är säker för kunden och ger kunden möjlighet att fokusera på det som är relevant. Underhåll- och experttjänsten utformas individuellt och till rätt nivå enligt kundens datamiljö och behov.

Tjänstens fördelar
• Arbetsstationer och servrar är alltid uppdaterade
• Kan förutse problem och behov
• Snabb reaktion i eventuella felsituationer
• Minskar enheternas underhållskostnader

Ett underhåll- och experttjänstkontrakt som är anpassat för kunden innehåller till exempel följande uppgifter: installationer, uppdateringar, granskningar, övervakning, rapportering, säkerhetskopiering, dokumentering, datasäkerhet, skolning och utveckling.