Ekonomihanteringsprogram enligt ditt behov

Programhyrningstjänsten (på engelska Application Service Provisioning eller ASP) är ett bra alternativ för att använda lämplig dataprogramvara. I ASP-modellen får kunden använda det överenskomna systemet mot en månadsavgift. Kunden använder systemet via ett offentligt nätverk eller ett internt företagsnätverk. Att använda systemet är lika enkelt som att till exempel använda en nätbank. Systemets alla underhållningar och uppdateringar sköter vi om.

 • kräver inte ny hårdvara, internetanslutning räcker
 • kräver inte underhåll från kundens sida
 • automatiska programuppdateringar
 • automatiska säkerhetskopieringar
 • du kan använda Visma Nova varifrån och när som helst
 • programvarukostnaderna fördelas jämnt över en längre period

Visma Nova-programmen är använt inom flera olika verksamhetsområden, egenskaper som byggnads-, elentreprenads-, grossist-, kläd- och livsmedelsbranschen behöver. Programmet används också inom olika tjänsteföretag som revisions- och fastighetsförvaltningskontor.

ASP-tjänsten kan bestå av över 60 programmoduler, som är avsedda för att hantera företagets olika funktioner. Förutom grundfunktioner som hör till ekonomihantering innehåller programmet också hantering av nätfakturor och räkningars cirkulation. Personalhanteringsmetoden ingår till stor del i löneberäkningen, som ger nödvändiga utskrifter och rapporter, hjälper arbetsförhållande- och skolningsregistrens hantering samt automatiserar reseräkningars hantering. Materialhantering å andra sidan är en mångsidig helhet för omfattande hantering av lagret och produkter och projektens kostnadsredovisning, uppföljning och efterberäkning är med Nova bekymmersfritt och snabbt.

Vi levererar helhetsmetoder som baserar sig på Visma Nova-programmet till företag. Vi sköter om vårt verksamhetsområdes programs försäljning, installation, användarskolning och underhåll. Vi har också beredskap till kundrelaterade konfigurationer och ändringar samt att konvertera data från andra program till Nova. Fråga efter presentation och erbjudande om programmet från oss.

Följande funktioner hör till Visma Nova-programmen:

 • Nova-kundregister
 • Nova-leverantörregister
 • Nova-fakturering/försäljningsreskontra
 • Nova-avbetalningsfakturering
 • Nova-inköpreskontra
 • Nova-kassafunktioner
 • Nova-bokföring
 • Nova-balansräkning
 • Nova-revisionsbyrålänk
 • Nova-kassaflöde
 • Nova-inköpfakturornas cirkulation
 • Nova-elektronisk arkivering
 • Nova-budgetering
 • Nova-förhandsbetalningshantering
 • Nova-... factoring
 • Nova-... intrastat
 • Nova-anläggningsbokföring
 • Nova-direktdebitering
 • Nova-statistik
 • Nova-kontraktshantering
 • Nova-mångföretagshantering
 • Nova-löneberäkning
 • Nova-reseräkningars hantering/provisionshantering
 • Nova-arbetstidsuppskrivning työajan kirjaus
 • Nova-arbetstidsuppföjlning työajan seuranta
 • Nova-lagerbokföring/produktregister
 • Nova-offertberäkning
 • Nova-uppföljning av offerter
 • Nova-försäljningsorder
 • Nova-inköpsorder
 • Nova-leveranshantering
 • Nova-utökad hyllhantering
 • Nova-helhetshantering
 • Nova-EAN-streckkoder till lagerbokföringen
 • Nova-produkthantering
 • Nova-ringlista
 • Nova-produktkatalog
 • Nova-mångkodning
 • Nova-datainsamling
 • Nova-prislistehantering
 • Nova-efterkalkyl/prissättning
 • Nova-projekthantering
 • Nova-produktionsstyrning
 • Nova-skärm för arbetspunkt
 • Nova-resurskalender
 • Nova-händelsers uppföljning
 • Nova-arbetsmottagning/servicefakturering
 • Nova-kölista för service
 • Nova-bankanslutning
 • Nova-multibanksfunktion
 • Nova-multibankens utvidgning
 • Nova-dataöverföring
 • Nova-dataöverföringens automation
 • Nova-epostanslutningar
 • Nova-nätfaktura
 • Nova-EDI/OVT
 • Nova-XML Nova-disponent/hyresövervakning