Arbetet går smidigt då verktygen är i skick.

Då du tar alla faktorer för ett effektivt arbete i beaktande då du skaffar en dator till jobbet så säkerställer du samtidigt en smidig användning, du slipper onödiga avbrott och du försäkrar dig om att ditt arbetsresultat bevaras väl.

Vilka saker löns det att ta i beaktande så att arbetet i vardagen löper smidigt?

Till vad ska datorn användas? Arbetar du på kontoret, hemma eller på resande fot? Hur mycket prestanda behövs? Hur ska datorn anslutas till annan utrustning och nätverk? Behöver du kunna koppla datorn i en dockningsstation? Vilka system har företaget? Var och när ska möjliga garantireparationer göras? Ska datorn vara färdig att tas i bruk genast? Hur ska dataskyddet skötas om?

Det lönar sig att dra nytta av experthjälp då du ska välja en passande lösning så att du får en dator som passar just för dina behov och som också är förmånligast vad gäller totalkostnaderna.

Vi kan kartlägga dina behov och föreslå en passande lösning för dig. Våra experter har många års erfarenhet av testade och välfungerande lösningar. Du får en dator som är färdig att tas i bruk genast och vi erbjuder dig underhåll av den så att du inte behöver bekymra dig om de tekniska sakerna.

Du vill väl bara betala för det som du har nytta av?

Du vill väl bara betala för det som du verkligen har nytta av och inte bara för att äga en dator?

Du skulle alltid ha en kvalitativ och uppdaterad dator, programvara, dataskydd, säkerhetskopiering, försäkringar, stöd och service vid behov. Vi skapar ett färdigt system som är så bra att felsituationer uppstår så sällan som möjligt. Ifall det i alla fall uppstår fel så får du hjälp snabbt och avbrottet blir mycket kort.

Då dina behov ändras så uppdaterar vi datorn och tjänsterna så att de passar dig. Tack vare en fast månadsavgift så binder anskaffningen inte kapital och utgifterna är lätta att budgetera på förhand. Av den här orsaken väljer företag denna typ av anskaffning allt oftare.

Arkitektbyrån Jääskeläinen

använder Fujitsus supereffektiva arbetsstationer i 3D-designarbetet

”Jag litar på Data Group Seinäjokis rekommendationer och mina egna erfarenheter. Utmärkt kvalitet, det lönar sig inte att byta till något som troligen är sämre.”

Ypäjän Hevosopisto

valde Data Group Loimaa och Fujitsu som It-leverantör

”Jag skickar en felanmälning till kundtjänsten på service och får ett svar jättesnabbt. En reparatör kommer följande arbetsdag enligt OnSite-garantivillkoren.”

Data Group Tusby och Fujitsu

är Eco-Paronens betrodda leverantör 

”Vi har samarbetat redan i 10 år nu. Jag föredrar Fujitsus anläggningar för jag har själv testat dem och som en krävande användare har jag konstaterat att de är bra.”