Geotrim Oy från Vanda har specialiserat sig på mark- och byggnadsmätning, platsdata, GNSS-positionering, jordbrukslösningar samt geospatial verksamhet. 

Företaget grundades 2001 och har vuxit sig till att vara överlägset marknadsledande inom branschen i Finland.

Den marknadsledande positionen kommer sig bland annat av högklassiga produkter och tjänster, kunnig personal och en fungerande arbetsomgivning. Geotrim vet vad de själva vill och framför allt vad kunderna vill ha. Av de färdiga produkterna nämner Geotrims IKT-specialist Jukka Kokkola bland annat smarttelefonen, som lämpar sig utmärkt till exempel till att hitta ett snöövertäckt brunnslock som visas på kartbasen. Detta skulle med andra ord kunna kallas för geocaching för professionella. Tack vare GNSS-teknologi är positioneringsnoggrannheten 1,5 meter i realtid, när positioneringsfelet i vanliga smarttelefoner kan vara tiotals meter eller till och med ännu mer. 

Redan i 13 år har Geotrim förlitat sig på prestandan och funktionssäkerheten i Fujitsus enheter. Bärbara datorer, arbetsstationer och en del av servrarna har under årens lopp införskaffats från olika Data Group-butiker, senast från Data Group Helsinki Keskusta Aames Oy. Kokkola underhåller IT-systemet själv, men när det gäller underhållet av ekonomiprogammet Nova litar han på Data Group Aames expertis. 

Topprestanda och virtualisering

Positioneringslösningar för olika branscher kräver duktigt med prestanda av såväl arbetsstationerna som servrarna. När så kallade basdatorers effekt inte räcker till, faller valet på Fujitsus CELSIUS effektiva arbetsstationer och bärbara datorer. I dem finns tillräckligt med effekt för att möta kraven från platsdatatjänsternas 3D-planeringsprogram. Kärnan i systemet är de tiotals Fujitsu-servrarna, som är belägna i kundens egna lokaler och som har säkrats med en extern maskinhall. En del av servrarna är även virtualiserats. De mest betydande fördelarna med virtualisering är effektivare utnyttjande av datorutrustningen, centraliserad hantering och de förbättringar i flexibiliteten, komforten och datasäkerhetskopieringen som teknologin för med sig. 

Kokkola berättar att de valde Fujitsu som huvudmärke på grund av utrustningens kompatibilitet med affärsverksamheten och goda användningserfarenheter. Och under alla dessa år har man knappt haft några trasiga enheter. Företagets mobila arbetstagare använder LIFEBOOK S-seriens lätta bärbara datorer, vars livslängd är tre år. Arbetsstationerna förnyas var femte år och servrarna med 3–5 års mellanrum. 

Jukka Kokkola

”IT-kompanjonerna måste förstå affärsverksamhetens specialbehov."

Jukka Kokkola sammanfattar: ”Fujitsu och Data Group Aames förstår vår affärsverksamhets specialbehov inom IT-anskaffningar. Jag underhåller själv systemet, men för att underlätta mina egna arbetsuppgifter tar jag hjälp av kunniga kompanjoner. Funktionssäkra arbetsverktyg med effektiv prestanda ökar arbetstaketen och inga störande fördröjningar förekommer. Felprocenten är i stort sett obefintlig. Med den utökade On-Site-garanting får vi hjälp vid felsituationer inom en önskad svarstid, antingen idag eller imorgon, beroende på hur allvarligt läget är. Bra service – jag rekommenderar dem.”