Oy Tyllis Ab växte från en byverkstad till en modern, internationell maskinverkstad 

Oy Tyllis Ab:s historia börjar redan 1956 då familjen Tylli grundade en serviceverkstad för lantbruksmaskiner i Karleby. Utöver maskinservicen tillverkade man också skottkärror. Småningom breddades produktionen att omfatta fordonspåbyggnader. I dagens läge är Tyllis ett modernt och mångsidigt proffs inom transportlösningar och tillverkar bland annat fraktflak, släpvagnar, kapellpåbyggnader, kranbilar samt semitrailers på beställning. Utöver dessa representerar vi också produkter från Hiab, Multilift, Loglift och Zepro.

Produkten som ska tillverkas och täcka kundens behov får sin början på designerns ritbord. IT-lösningar har en betydande roll i designprocessens fortskridande. Snabbhet, prestanda och pålitlighet är nyckelfaktorer.

VD:n Göran Tylli har koncentrerat anskaffningarna till en samarbetspartner: ”Vi har samarbetat med lokala Data Group Keski-Pohjanmaan Konttoripiste sedan år 2009. All datautrustning och underhållet av denna samt allt kontorsmaterial kommer från Konttoripiste. Datautrustningen uppdateras och underhålls efter behov via fjärranslutning eller på plats. Jag behöver aldrig fundera vem jag ska kontakta i olika situationer.”

3D-design kräver kraftfull grafik och god prestanda

3D-design kräver utmärkta verktyg vad beträffar prestanda och kraftfull grafik. Specialprodukterna modelleras i ett 3D-designprogram, som Autocad, i Fujitsus CELSIUS-arbetsstation. Hållfasthetsberäkningar, som är en väsentlig del av designprocessen och beräknas i arbetsstationen, kräver också en god prestanda av processorn. Fujitsus Superior IPS-skärmar med sin höga upplösning fullbordar designerns verktyg.

Efter att kunden har godkänt ritningarna går arbetet över till produktion. I produktionen utnyttjas den mångåriga österbottniska erfarenheten tillsammans med den nyaste teknologin och resulterar i en millimeternoggrann slutprodukt. Kunden får sin produkt, som är tillverkad just enligt dennas behov. 

Dokumentationen måste säkerhetskopieras i arbetsprocessens alla skeden. Arbetena lagras på Fujitsus PRIMERGY-server, som finns i företagets utrymmen. Servern är i sin tur säkerhetskopierad till en extern molntjänst. På så sätt kan man återställa data snabbt och säkert vid behov. Designern kan vara säker på att inte behöva göra om allt arbete. I och med denna lösning finns också möjligheten att skala uppåt då företaget växer.

Göran Tylli är så gott som varje vecka ute och besöker kunder och återförsäljare. 65 % av försäljningen går till Norden och resten till hemlandet. På arbetsresorna måste han kunna sköta kontakterna till kontoret, designavdelningen, kunderna och företagets olika system. Det kan han göra med sin tillförlitliga resekumpan, Fujitsus effektiva LIFEBOOK E556-laptop.

Oy Tyllis Ab:s omsättning har vuxit till nära 10 miljoner euro. Den snabba tillväxten kräver ett gott samarbete av alla, alltifrån försäljningen till produktionen och eftermarknaden. IT-systemet måste sköta om sin uppgift lika snabbt och säkert.

”Jag behöver inte bekymra mig över IT

Vd:n Tylli rekommenderar motsvarande verksamhetsmodell: ”Då IT- och materialanskaffningarna och underhållet är koncentrerade till en och samma samarbetspartner så behöver jag inte bekymra mig över dessa saker. Jag kan i stället koncentrera mig på mitt eget arbete. Keski-Pohjanmaan Konttoripiste levererar allt åt oss till ett konkurrenskraftigt pris. Vi kommer också i fortsättningen att låta dem sköta våra anskaffningar och underhåll. Fujitsus datautrustning har visat sig vara pålitlig – förhållandet mellan pris och kvalitet är enastående. Felen i datautrustningen har varit så få att jag inte ens kan sätta fingret på dem här.”