DG EM+S molntjäst

  • En molnbaserad datasäkerhetslösning för att hantera enteheter, applikationer och användar

Beställ eller fråga merBlogg: “EM+S är flexibelt och säkert”

Video: Enterprise Mobility + Security


Rekommendera

EM+S eller Enterprise Mobility + Security är en molnbaserad datasäkerhetslösning från Microsoft som skyddar mot nya hot och samtidigt förbättrar produktiviteten.

Övergången till molntjänster och mobilt arbete har skapat en mängd nya möjligheter för företag. Smarttelefoner, pekplattor och andra mobila enheter används för dagligt arbete i såväl stora som små företag. 

Samtidigt har datasäkerhetsfältet förändrats. Företagens data ligger inte längre bakom de egna brandväggarna, utan spridda omkring världen. Företagens system kan förutom egna medarbetare även användas av till exempel partner och kunder. Informationen följer med användarnas enheter, och man måste ha åtkomst till data som finns både på kontoret och i molnet när man rör på sig. Det räcker inte längre till med ett traditionellt ”brandvägg och antivirusprogram”-tänkande, utan även mobila enheter och anslutningar måste skyddas på ett kontrollerat sätt. 

Användningsscenarior för DG EM+S molntjänst

  • Hjälper till att skydda applikationer i molnet, förhindra dataläckor från mobila enheter och hantera data såväl på kontoret som i molnet
  • Den effektiva och välfungerande åtkomstkontrollen garanterar användarna friheten till produktivt och datasäkert arbete på olika terminalenheter, även alla mobila enheter
  • Med hjälp av engångsinloggning får användaren åtkomst till alla behövliga applikationer enkelt, snabbt och säkert

Fördelar

  • Engångsinloggning gör användarens och IT-avdelningens vardag lättare
  • Skyddar ditt system effektivt
  • Hantera alla enheter och applikationer enkelt

DG EM+S molntjäst

  • En molnbaserad datasäkerhetslösning för att hantera enteheter, applikationer och användar

Beställ eller fråga merBlogg: “EM+S är flexibelt och säkert”

Video: Enterprise Mobility + Security


Rekommendera