Rekommendera

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kommer, förbered dig nu!

Förordningen kommer att gälla fullständigt från och med den 25.5.2018. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp, vars mål är att ta fram ett betänkande om den nationella anpassningen innan den 31.5.2017.

Vi erbjuder konsultering, med vars hjälp EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) krav och krångligheter fås i ordning på ett enkelt sätt.

GDPR-nycklar i – vår lösning innehåller följande delar:

Kartläggning av nuläget

  • företagets nulägesbeskrivning
  • nivån på dataskyddet
  • förordningens krav på företaget

Bedömnig och klarläggningsarbete

  • värdering av risker
  • skapanbde av utvecklingsförslag
  • skapande av nödvändiga instruktioner och dokument

Förverkligande och slutförandea

  • genomgång av situationen
  • genomgång av material och överlåtande
  • hantering av utvecklingsförslag och organisering av förverkligande

lösningen kan utökas med utbildning av personal och olika tekniska åtgärder enligt behov. En basteknisk konsultering för att utröna nödvändiga förändringar ingår i grundpaketet.

GDPR-lösning

Jag vill ha en offert på en GDPR-lösning

Ladda ner vår kostnadsfria guidebok och läs mer

Ladda ner vår GDPR-guidebok!

Rekommendera