DG Dataradering
 • 100 % säker dataradering
 • Dataradering, rapportering och kvalitetsrevision
 • Uppfyller rättsliga krav
 • Följer internationella standarder
 • Stöder de flesta enheter

Rekommendera

DG Dataraderingstjänst raderar data på ett säkert sätt

DG Dataradering-tjänst är en lösning för radering av PCs, servrar, logiska enheter (LUN), virtuella diskar, smarttelefoner och surfplattor – även för radering av enskilda filer och mappar.

Affärsverksamhetens behov och lagstiftningen förpliktar

Vet du vad som händer med företagets data som finns i kasserad IT-utrustning, smarttelefoner och USB-minnen? 

Ibas Kroll Ontrack och Blancco Technology Group genomförde en undersökning där de köpte 122 begagnade hårddiskar, SSD-diskar och smarttelefoner på marknadsplatser över nätet. 48 % av hårddiskar och SSD-diskar innehöll data som lätt kunde återställas, trots att i 75 % av fall ägarna hade försökt att radera dessa enheter.  På 35 % av mobiltelefonerna låg tusentals e-post, telefonloggar, sms/mms, bilder och video helt öppet för den nya ägaren.

Om du tvekade med svaret på frågan är det dags att agera. Risken för att din data hamnar på villovägar är stor. Det finns två anledningar till att radera lagringsenheter på ett säkert sätt:

 • Det förhindrar era företagshemligheter användaruppgifter och lösenord mm. från att spridas
 • Lagstiftningen erfordrar att personuppgifter förstörs. Försummelsen kan bestraffas med höga sanktioner.

Vår DG Dataraderingstjänst omfattar 100 % säker raderingen av data från alla lagringsenheter och -system, även virtuella. Våra experter raderar data antingen på plats eller i sina lokaler.

Officiellt godkänd lösning

Vår tjänst garanterar raderingen på ett säkert sätt så att datan inte kan återskapas. Dessutom får ni som kund kommer automatiskt genererade och omfattande rapporter, som bevis för den genomförda dataraderingen (gäller för de lösningar som levereras av Ibas Kroll Ontrack). Förfalskningsskyddade och verifierbara rapporter är viktiga i författningar, föreskrifter och kvalitetssäkring.

Tjänsten uppfyller alla internationella standarder och föreskrifter. Med vår tjänst uppfyller ni även de nya regler om raderingen av personuppgifter som träder i kraft i EU.

Kontakta din närmaste Data Group-butik så diskuterar vi fram en lösning som passar er.

DG Dataradering
 • 100 % säker dataradering
 • Dataradering, rapportering och kvalitetsrevision
 • Uppfyller rättsliga krav
 • Följer internationella standarder
 • Stöder de flesta enheter

Rekommendera